ფიზიკური საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი: + (995 32) 223-00-10
წერეთლის #2
ელ.ფოსტა: tinatin@itdc.ge
თბილისი, საქართველო 0112
ტელეფონი: + (995 32) 223-00-10   ელ.ფოსტა:tinatin@itdc.ge